O nas

Niezależne Zrzeszenie Studentów AGH tworzą wyłącznie studenci naszej Uczelni. Dołączają do nas osoby, którym nie wystarcza chodzenie na zajęcia, do biblioteki i odwiedzanie okolicznych knajp. Dzięki zaangażowaniu i pasji, aktywnie wpływamy na otaczająca nas rzeczywistość. Wyróżniamy najlepszych studentów, walczymy o ich prawa, organizujemy koncerty, happeningi, turnieje. Debatujemy nad stanem szkolnictwa wyższego w Polsce i konsultujemy z ministerstwem stanowisko studentów.

Aktywizacja środowiska studenckiego
Budowanie społeczeństwa obywatelskiego
Organizujemy – Pokazujemy – Tworzymy – Dyskutujemy
Sprawy lokalne, uczelniane
Współpraca z biznesem i fundacjami

Zarząd

Mirella Szczęch

Przewodnicząca NZS AGH mirella.szczech@nzs.org.pl

Marta Esmund

Pełnomocnik ds. Projektów marta.esmund@nzs.org.pl

Kamila Puchniewicz

Wiceprzewodnicząca ds. HR i Projektów kamila.puchniewicz@nzs.org.pl

Bartłomiej Grabski

Pełnomocnik ds. Technicznych bartlomiej.grabski@nzs.org.pl

Uczelniana Komisja Rewizyjna

Michał Płaneta

Przewodniczący UKR michal.planeta@nzs.org.pl

Gabriela Hajduk

Członek UKR gabriela.hajduk@nzs.org.pl

Natalia Wiemann

Sekretarz UKR natalia.wiemann@nzs.org.pl

Zuzanna Biedroń

Członek UKR zuzanna.biedron@nzs.org.pl

NASZA HISTORIA

Niezależne Zrzeszenie Studentów powstało 22 września 1980 w wyniku pamiętnych wydarzeń i strajków robotniczych z sierpnia 1980, będących sprzeciwem wobec ówczesnego reżimu politycznego w naszym kraju.

NZS w roku 1980 było w pewnym sensie studenckim odpowiednikiem „Solidarności” i skupiało młodych ludzi chcących niezależnej od władz państwowych organizacji studenckiej, a ponadto demokratyzacji życia akademickiego, przestrzegania podstawowych swobód politycznych w kraju oraz praw człowieka, szanowania polskich tradycji niepodległościowych i patriotycznych. Przez długi czas władze PRL zwlekały z rejestracją NZS.

Dopiero w wyniku strajków studenckich, szczególnie w Łodzi, ówczesny rząd zgodził się na rejestrację Zrzeszenia, która miała miejsce 17 lutego 1981 r. Pierwszym szefem NZS został Jarosław Guzy. Organizacja obok działań typowo prostudenckich, związanych między innymi z postulatami reformy szkolnictwa wyższego, zajmowała się także wspieraniem działań „Solidarności” w wymiarze politycznym. Podczas tego okresu znaczącą rolę odegrał również Janusz Smaczny, który jest oficjalnym autorem znaku NZS.

Po wprowadzeniu stanu wojennego NZS został zdelegalizowany, a wielu jego działaczy aresztowanych. W kilku ośrodkach akademickich NZS prowadził jednak działalność podziemną. Po roku 1989 NZS został ponownie zalegalizowany. Stopniowo zmieniał też profil swojej działalności, zdecydowanie ograniczając inicjatywy polityczne na rzecz reprezentowania interesów studentów oraz realizowania przedsięwzięć kulturalno-rozrywkowych, stając się tym samym organizacją o typowo studenckim charakterze.