Dostałeś się na studia? Gratulujemy. Teraz musisz tylko przetrwać pierwszy rok.
Rozpoczynając naukę na Akademii Górniczo Hutniczej, jako świeżo upieczony student na pewno niejednokrotnie będziesz miał okazję skorzystać z usługi Biblioteki. W Krakowie jest mnóstwo bibliotek, lecz w tym krótkim artykule skupimy się na trzech, które są w pobliżu naszej Almy Mater. Pierwszą i jakże najbardziej przydatną jest Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej, która mieści się na al. Mickiewicza 30 (między budynkami A3-C3). Nie sposób ją przeoczyć spacerując wzdłuż deptaka rozpoczynającego się od budynku głównego A0 aż do H-B6. Księgozbiór biblioteki odpowiada głównie tematyce prowadzonych w Uczelni przedmiotów i badań. Zakres tematów obejmuje szeroki wachlarz nauk podstawowych (matematyka, fizyka, chemia) czy nauk związanych z rozpoznaniem, wydobyciem i wydobyciem surowców mineralnych. Tutaj odnajdą się także przyszli studenci intensywnie rozwijających się dziedzin takich jak: automatyka i robotyka, informatyka, telekomunikacja, inżynieria materiałowa czy nawet zarządzanie bądź nauki humanistyczne.

W strukturę biblioteki wchodzą dwie wypożyczalnie: Wypożyczalnia dla Studentów i Pracowników (ze Strefą Wolnego Dostępu) i Zamiejscowa Wypożyczalnia Biblioteczna. Dzięki systemowi Open AGH (Strefa Wolnego Dostępu) nie ma żadnych limitów dotyczących typów czy formatu zasobu. Autorzy przekazywanej treści mogą dzielić się materiałami dydaktycznymi o dowolnej treści. Aby korzystać z zasobów Open AGH nie jest wymagana rejestracja. Dostęp jest nieograniczony i darmowy. Materiały umieszczone w Open AGH objęte są licencją.

                  Jeśli chcesz wypożyczyć książki do domu, przy zapisie w bibliotece wymagane jest przedłożenie do wglądu Twojej legitymacji studenckiej lub dowodu tożsamości. Aby wypożyczyć daną książkę należy po wyszukaniu w katalogu sprawdzić jej lokalizację. Książki z lokalizacją “BG-Magazyn” (sygnatury rozpoczynające się od cyfr rzymskich) zamawia się przez komputer, po uprzednim zalogowaniu. Książki z lokalizacją „BG-Strefa Wolnego Dostępu” (sygnatury rozpoczynające się od litery W) można samodzielnie wypożyczyć (bez wcześniejszego zamawiania) tylko w Strefie Wolnego Dostępu (parter Hol). Czasopisma bieżące (wydane w aktualnym roku kalendarzowym) są dostępne w Czytelni Głównej. Pozostałe czasopisma zamawia się na rewersach z zielonym paskiem. Zamówienia na normy i patenty są realizowane na bieżąco w Czytelni Norm i Patentów (pok. 213). Mapy są realizowane na bieżąco w Czytelni Zbiorów Kartograficznych (pok. 213). Zamówione książki odbiera się w Wypożyczalni (parter Hol) w godzinach otwarcia. Pamiętaj również, aby przed zamówieniem książki sprawdzić jej dostępność oraz lokalizację w katalogu. Opłata za przetrzymanie książki to 20 groszy za każdy dzień. Jeśli wciąż się gubisz w procedurach korzystania z biblioteki, polecamy szkolenie przygotowane przez Bibliotekę Główną w formie e-learningu, link: http://moodle.cel.agh.edu.pl/bg/

                  Na kolejnej pozycji jest jedna z największych bibliotek w Polsce Biblioteka Jagiellońska
(al. Mickiewicza 22). Do korzystania na miejscu ze zbiorów i usług Biblioteki Jagiellońskiej uprawnienia nabywa się z chwilą otrzymania i uaktywnienia karty bibliotecznej lub elektronicznej legitymacji studenckiej oraz po podpisaniu oświadczenia. Karta biblioteczna ważna jest przez okres jednego roku akademickiego. Należy pamiętać, iż  liczba książek wypożyczonych równocześnie przez jednego czytelnika nie może przekroczyć 4 egzemplarzy. Dzieła wypożycza się na okres jednego miesiąca. Niestety nie ma możliwości wypożyczenia książki dla kogoś bliskiego koleżanki/kolegi kogoś z rodziny, ponieważ przy wypożyczaniu na zewnątrz rewers musi być podpisany przez właściciela karty bibliotecznej lub legitymacji studenckiej. Książki zamówione z Magazynu Ogólnego czekają 3 dni robocze na klienta od momentu zamówienia. Książki zaś które były rezerwowane czekają 5 dni roboczych, od momentu zwrócenia przez innego czytelnika. Czytelnik otrzymuje e-mail, że dana książka jest już dostępna do odbioru. Przedłużenie terminu zwrotu jest możliwe tylko w sytuacji, gdy okres prolongaty nie przekracza okresu ważności konta. Książka w momencie prolongaty nie może być zarezerwowana przez innego czytelnika oraz termin jej zwrotu nie może być przekroczony. Książki prolongować można samodzielnie, po zalogowaniu się na koncie czytelnika. Przetrzymanie wypożyczonego dzieła skutkuje zablokowaniem konta czytelnika, tzn. niemożnością zamówienia i rezerwacji kolejnych dzieł. Pięć dni przed terminem zwrotu książki czytelnik otrzymuje e-mail przypominający o zbliżającym się terminie zwrotu. W razie przekroczenia tego terminu wysyłane jest upomnienie. Przy braku reakcji ze strony czytelnika Biblioteka ma prawo wystąpienia na drogę postępowania sądowego o zwrot dzieła lub zapłatę jego wartości ustalonej zgodnie z zarządzeniem dyrektora Biblioteki. Za nieterminowy zwrot jednego egzemplarza naliczana jest opłata w wysokości 1zł jest za każde 5 dni zwłoki. Jeżeli książka zostanie zwrócona w obrębie 4 pierwszych dni po terminie zwrotu, opłata nie jest pobierana.                                                                                                                        Ostatnią polecaną biblioteką jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna (ul. Rajska 1). Jej zbiory obejmują około 500 tysięcy jednostek inwentarzowych. Zakres tematyczny zbiorów jest uniwersalny z przewagą piśmiennictwa humanistyczno – społecznego. Biblioteka gromadzi oprócz książek i czasopism również zbiory specjalne: płyty analogowe i CD, płyty DVD, CD-ROM- y, filmy na taśmie 16 mm, książkę „mówioną” i brajlowską, dokumenty życia społecznego. WBP oferuje użytkownikom 400 miejsc w czytelniach oraz 40 stanowisk komputerowych. Biblioteka zapewnia również dostęp do katalogowych i pełnotekstowych baz elektronicznych zarówno na miejscu jak i on-line. Zapisu w Bibliotece można dokonać tylko osobiście. Należy udać się do Zapisu Centralnego (parter, pok. nr 6).  A następnie należy: wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu WBP w Krakowie oraz okazać dokument tożsamości.