AGH – formy pomocy materialnej – jak i o co się ubiegać?

Życie studenta nie jest łatwe, zwłaszcza jeśli chodzi o finanse i comiesięczną walkę o przetrwanie. Co zrobić kiedy skomplikowane algorytmy w EXCELU pokazują, że nasze wydatki są większe od przychodów?

Studiując na AGH można otrzymać różne formy pomocy materialnej. Dotyczy to zarówno najzdolniejszych żaków jak i szeroko pojętej pomocy socjalnej.
Świadczeniami pomocy materialnej dla studentów są:

  • stypendia ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub sportowe;
  • stypendia Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe;
  • stypendia socjalne;
  • zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania (dla studentów spoza Krakowa)
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych;
  • zapomogi losowe.

 

Wysokości poszczególnych świadczeń ustala Prorektor ds. Studenckich prof. nadzw. dr hab. Anna Siwik, w uzgodnieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów AGH.

 

Szczegółowe informacje nt. pomocy materialnej określa „Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie”.

 

Ponadto informacje o formach pomocy materialnej można znaleźć na stronie każdego uczelnianego wydziału, klikając w odpowiednią zakładkę.

 

Jeśli po zapoznaniu się z regulaminem i informacjami zawartymi na stronie wydziału wciąż masz pytania lub wątpliwości, napisz do nas na facebook’u – platforma AGHelp jest do Twojej dyspozycji.