Ustala się następującą organizację roku akademickiego 2015/2016 w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie:

1 października do 21 lutego – semestr zimowy

1 października do 25 stycznia – zajęcia semestru zimowego *

23 grudnia do 6 stycznia – wakacje zimowe

26 stycznia do 7 lutego – zimowa sesja egzaminacyjna – cz. podstawowa

8 lutego do 14 lutego – przerwa międzysemestralna

15 lutego do 21 lutego – zimowa sesja egzaminacyjna – cz. poprawkowa

22 lutego do 30 września – semestr letni

22 lutego do 12 czerwca – zajęcia semestru letniego

24 marca do 30 marca – wakacje wiosenne

13 czerwca do 30 czerwca – letnia sesja egzaminacyjna – cz. podstawowa

1 lipca do 31 sierpnia – wakacje letnie

1 lipca do 15 września – praktyki

1 września do 15 września – letnia sesja egzaminacyjna – cz. poprawkowa

* − w dniach 21-22 stycznia 2016 r. (czwartek, piątek) zajęcia odbywają się według planu ze środy

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 11 listopada, 6 stycznia, 3 maja, 26 maja.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych: 2 listopada, 2 maja, 4 maja, 27 maja.

Okres od 16 do 30 września 2016 r. przeznaczony jest na przeprowadzenie czynności związanych z zakończeniem roku akademickiego 2015/2016 i rozpoczęciem roku akademickiego 2016/2017.