Anna Lizińska

Anna Lizińska

Wiceprzewodnicząca ds. finansów

anna.lizinska@nzs.org.pl