Grzegorz Tomporowski

Wiceprzewodniczący ds. PR
grzegorz.tomporowski@nzs.org.pl