Joanna Bania

Wiceprzewodnicząca ds. studenckich, sekretarz

joanna.bania@nzsagh.pl