Ogólnopolski Konkurs Fotografii Studenckiej. Ma na celu umożliwienie rozwoju młodym pasjonatom fotografii i ich promowanie. Poza konkursem, projektowi towarzyszy szereg warsztatów i spotkań promujących fotografię.