OKFS

Ogólnopolski Konkurs Fotografii Studenckiej. Ma na celu umożliwienie rozwoju młodym pasjonatom fotografii i ich promowanie. Poza konkursem, projektowi towarzyszy szereg warsztatów i spotkań promujących fotografię.

To jedno z największych studenckich przedsięwzięć fotograficznych w Polsce, które zapoznaje środowiska akademickie ze sztuką fotografii. Projektowi towarzyszą wystawy nadesłanych prac w największych ośrodkach akademickich oraz warsztaty i wykłady prowadzone przez najbardziej uznanych fotografów w kraju.

Strona internetowa Konkursu: OKFS